Arbeidstoeleiders

Sinds 2013 is arbeidstoeleiding één van de wettelijke taken van het voortgezet speciaal onderwijs. VSO-scholen worden geacht om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen behalen, toe te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Carrousel heeft al contact met diverse arbeidstoeleiders van VSO-scholen in de regio, bijv. van MBS Eindhoven. Door de samenwerking te zoeken vergroten we elkaars netwerk en vormen we een stevige basis voor de leerling die stage- of werkplek zoekt. Carrousel biedt voor alle mogelijke uitstroomprofielen een plek of kijkt samen met de arbeidstoeleider en de leerling of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden in de nabije omgeving.

Wil je weten of we iets voor elkaar kunnen betekenen, neem dan contact met ons op!