Op de werkvloer

Carrousel zoekt elke dag naar kansen en plaatsen voor jongeren die graag willen werken. Bij Carrousel vinden wij dat jongeren niet thuis horen te zitten, maar binnen hun eigen mogelijkheden aan de slag moeten kunnen in hun eigen dorp Son en Breugel. Werknemer en werkgever moeten bij elkaar passen! Dit is de kracht van Carrousel.

We bieden alle werkgevers de mogelijkheid om de vaardigheden van onze jongeren in de praktijk te beoordelen. Vaak spreken daarom eerst en proefperiode af. In de proefperiode kunnen werkgever en werknemer aan elkaar wennen en wordt er gekeken wat het best passend werk is en houden we hierbij ook het belang van de werkgever in de gaten. De werknemer wordt op de werkvloer begeleid door de begeleider van Carrousel. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met u als werkgever en samen met de jongere. De begeleiding kan bestaan uit:

  • Functioneren evalueren
  • Inwerken en afstemmen met collega’s
  • Afspraken maken met en informeren van de werkgever
  • Begeleiding bij werkzaamheden op de werkvloer