Onze missie:

Met Carrousel bieden wij een unieke basis voor jongeren en (jong)volwassene met een beperking om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Doorgroeien op de arbeidsmarkt kan altijd op de manier die het beste bij de jongeren past.  Andersom bieden wij bedrijven en organisaties een uitdaging, door onze Carrousel-jongeren een kans te bieden op de werkvloer. We zoeken een passende werkplek en zorgen voor de juiste begeleiding en ondersteuning in het bedrijf.

Onze visie:

Werken kun je leren! Het is onze visie dat jonge mensen met een beperking een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap. Wanneer er op een adequate wijze begeleid en ondersteund wordt, zal participatie in de gemeenschap gemakkelijker gaan. Met passend werk krijgen onze jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen, want ieder mens heeft eigen talenten, kenmerken en wensen. Het is belangrijk dat je kunt zijn wie je bent, zelf keuzes kunt maken en op eigen kracht kunt meedoen. Vanuit deze gedacht benaderen we de jongeren. We willen niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. Om dit te laten slagen dienen bedrijven, organisaties en doelgroepen actief betrokken te worden in de uitvoering van het arbeidstraject.