Onze missie:

Met Carrousel bieden wij een unieke basis voor jongeren en (jong)volwassene met een beperking om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Doorgroeien op de arbeidsmarkt kan altijd op de manier die het beste bij de jongeren past.  Andersom bieden wij bedrijven en organisaties een uitdaging, door onze Carrousel-jongeren een kans te bieden op de werkvloer. We zoeken een passende werkplek en zorgen voor de juiste begeleiding en ondersteuning in het bedrijf.

Onze visie:

Participatie is onze visie! Hoe mooi is het als je kunt  participeren binnen de eigen woonplaats.  Het is belangrijk dat je kunt zijn wie je bent, zelf keuzes kunt maken en op eigen kracht kunt meedoen. Vanuit deze gedachte benaderen we de jongeren en kiezen wij voor twee belangrijke speerpunten:

  1. Werken kun je leren!

Jonge mensen en (jong)volwassenen met een beperking kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschap. Met passend werk krijgen onze jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen, want ieder mens heeft eigen talenten, kenmerken en wensen. We willen niet het beste ervan maken, maar het beste uit iedereen halen. Wanneer er op een adequate wijze begeleid en ondersteund wordt, zal participatie gemakkelijker gaan.

  1. Wij doen mee in S&B!

Als mensen met een beperking kunnen werken, wonen, sporten en vrijetijdsbesteden in het eigen dorp wordt de kans op zelfstandigheid en echt meedoen in de maatschappij vergroot. Carrousel werkt daarom naast ‘werken’ ook aan het uitbreiden en stimuleren van het sociale netwerk. Om dit te kunnen realiseren is er o.a. een samenwerking met Stichting MeeDoen S&B en hebben we een fijne ontmoetingsruimte. Jongeren komen bij elkaar in onze ontmoetingsruimte om te lunchen, na het werk bij te praten of voor een gezellige ‘borrel’.