Gemeente Son en Breugel

Het CMD is de plek voor inwoners van Son en Breugel om informatie te zoeken en vragen te stellen over welzijn en zorg. Zij zijn altijd als eerste betrokken, wanneer er extra ondersteuning nodig is.

Sinds 2015 geldt de nieuwe Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) en een groot deel van de Wajong.  De gemeente voert de Participatiewet uit en is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van een grote groep mensen bij het vinden van werk: mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking, werkzoekende jongeren en mensen die een arbeidsmatige dagbesteding willen. Het CMD kan u gemakkelijk verwijzen naar  en/of samenwerken met Carrousel.

Om de inzet van Carrousel mogelijk te maken, draagt de gemeente Son en Breugel bij en ondersteunen zij Carrousel met beleid en aanpak.