Wat doet Carrousel?

Carrousel is een samenwerkingsverband van Stichting MeeDoen Werkt en SWZ Zonhove. Carrousel zoekt naar een zo volwaardige mogelijke dagbesteding of werk voor jeugdigen en jongeren (te beginnen) in de leeftijd van 17-30 jaar met een loonwaarde van maximaal 50/60 %.

Het lukt deze jongeren vaak niet om zelfstandig aan werk te komen. Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol.

Begeleidingstraject
Onze begeleidingstrajecten zijn afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de jongeren, waarbij ook de belangen van de werkgever worden gediend. Onze medewerkers begeleiden de jongeren niet alleen op weg naar de juiste baan, maar blijven ook daarna voor jongeren en werkgever een vertrouwd contactpersoon. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de behoefte van de startende werknemer en werkgever.

Sommige jongeren en (jong) volwassenen hebben voldoende capaciteiten om door te stromen naar het reguliere bedrijfsleven. Carrousel biedt dan intensieve begeleiding op de werkplek door een begeleider.