Samen staan we sterk

Onze arbeidsparticipatie-trajecten zijn gericht op het vinden én houden van passend werk. Carrousel helpt cliënten bij het vinden van de meest geschikte plek om zichzelf verder te ontwikkelen en (arbeids)vaardigheden aan te leren. We vinden het belangrijk dat u als verwijzer de weg naar ons weet te vinden.