De doelgroep van Carrousel is in grote lijn te onderscheiden in een aantal gebieden namelijk:

  • Stoornissen in het autistisch spectrum
  • (licht) verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Jongeren die nauwelijks of geen startkwalificaties hebben, door vroegtijdig schoolverlaten
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Gedragsproblematiek: ADHD, excessief- agerende gedrag, agressiestoornissen e.a.

Carrousel biedt maatwerk en nodigt je daarom te allen tijde uit om contact op te nemen, als zelf werk vinden en behouden lastig voor je is.