De doelgroep van Carrousel is in grote lijn te onderscheiden in een aantal gebieden namelijk:

  • Stoornissen in het autistisch spectrum
  • (licht) verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Jongeren die nauwelijks of geen startkwalificaties hebben, door vroegtijdig schoolverlaten
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Gedragsproblematiek: ADHD, excessief- agerende gedrag, agressiestoornissen e.a.

Carrousel biedt maatwerk en nodigt je daarom te allen tijde uit om contact op te nemen, als zelf werk vinden en behouden lastig voor je is.

Neem contact met ons op
Wat doet Carrousel voor jou