Methodiek

Carrousel zoekt naar een zo volwaardige mogelijke dagbesteding of werk voor jongeren (te beginnen) in de leeftijd van 17-30 jaar met een loonwaarde van maximaal 50/60 %. We richten ons op de doelgroep jongeren en (jong) volwassenen met leer- en/of gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of (licht) verstandelijke beperking. Het lukt deze jongeren vaak niet om zelfstandig aan werk te komen. Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij.

Om dit te kunnen realiseren, doorlopen de jongeren en (jong)volwassenen van Carrousel trajecten die zijn gericht op arbeids(re)integratie. Sommigen hebben voldoende capaciteiten om binnen korte tijd door te stromen naar het reguliere bedrijfsleven. Carrousel biedt dan intensieve begeleiding op de werkplek. Voor anderen is het niet reëel om gelijk de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Wij kunnen binnen de muren van Carrousel, bij de Komeet, bij Kado&Zo of op het Zonhove-terrein een intern leerwerktraject aanbieden. Als er daarna een passende baan buiten de deur gevonden is, zorgen we voor goede begeleiding op de werkvloer om het werk te behouden.

Persoonlijke ondersteuning, eigen leerwerkplekken, training en de vasthoudendheid van onze medewerkers zijn bepalende pijlers voor het realiseren van volwaardige arbeidsparticipatie in Son en Breugel. Doordat Carrousel een samenwerkingsverband van Stichting Meedoen Werkt en SWZ Zonhove kan Carrousel als dit nodig is, snel beschikken over de ondersteuning van multidisciplinair team. Kort samengevat kenmerkt onze werkwijze zich door:

  • Maatwerk voor iedere cliënt
  • Het geloof en plezier in het eigen kunnen van de jongere / (jong)volwassene versterken
  • Een vast aanspreekpunt en een vaste begeleider
  • Trainen op locatie binnen het reguliere bedrijfsleven
  • Groot netwerk bestaande uit samenwerkingspartners, maar ook bestaande uit bedrijven uit diverse branches omgeving Son en Breugel
  • Niet gericht op snelle successen, maar op blijvende resultaten.